Ani­ma­cja logo dostar­czo­ne­go przez klien­ta. Mate­riał zro­bio­ny w Ado­be After Effects.
Muzy­ka z ser­wi­sów stock audio.