Krót­ka video-instruk­cja nakle­ja­nia deko­ra­cji ścien­nych fir­my lulakids.com

Muzy­ka pocho­dzi ze zbio­rów stock audio.