Michał Gór­czyń­ski, beat­bo­xu­ją­cy klar­ne­ci­sta, pre­zen­tu­je kon­cep­cję Edu­ka­cji Kom­po­no­wa­nej. Fil­mo­wa­nie, mon­taż, napi­sy zgra­ne z obra­zem. Wszyst­kie szcze­gó­ły na http://edukacjakomponowana.pl