Film opo­wia­da­ją­cy o DPS „Dom z Ser­cem” w Komo­ro­wie i o warun­kach jakie tam panu­ją.