Przy­kła­do­we ani­ma­cje danych do zasto­so­wa­nia w fil­mach.

  1. tytuł
  2. ani­ma­cje licz­bo­we
  3. ani­ma­cje danych w słup­kach
  4. dane podą­ża­ją­ce za rucho­mym celem